Sörmland vatten

Sörmland vatten

Kundservice

Sök sophämtningsdag


Adress Ort Hämtdag

Aktuellt

5 sep, 2016

Renhållning

› Utställning av renhållningsordning

Respektive kommun ställer ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 5 september till 3 oktober 2016

19 aug, 2016

Renhållning

› Framkomligheten på Vika förbättras

Ombyggnadsarbete för att bredda sorteringsrampen på Vika återvinningscentral i Katrineholm påbörjas måndag, den 22 augusti.

1 aug, 2016

VA

› Ledningsarbeten på Köpmangatan i Sköldinge

Arbetet planeras att starta vecka 32/33 2016.

1 aug, 2016

VA

› Ledningsarbeten på Kolstuguvägen i Katrineholm

Arbetet planeras att starta vecka 32/33 2016.

Open