Om oss

Redan 2003 började en samverkan mellan Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun om en gemensam VA-plan. Under åren 2004-2006 diskuterades möjligheterna för samverkan i en gemensam organisation.

Hösten 2007 var utredningen klar och det politiska beslutet att bilda Sörmland Vatten och Avfall AB togs. Sedan januari 2009 är bolaget i full drift.

Bolaget bildades för att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet. Ett gemensamt bolag för VA och renhållning ska ge kommuninvånarna möjlighet till bättre service samt ge bättre kraft att hålla emot prisutvecklingen.

Affärsidé
Sörmland Vatten ska - för att säkerställa en hållbar utveckling - leverera dricksvatten samt omhänderta avloppsvatten och hushållsavfall utifrån krav och förväntningar hos myndigheter, kunder och ägare.

Vision
Sörmland Vatten är ett föredöme med service och miljö i fokus.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet till lägsta möjliga kostnad genom att vidareutveckla effektivitet, kompetens, kundservice och miljöanpassning.
 
Devis
Service och miljö – varje dag