Nyhetsarkiv

19 jul, 2017

VA

› Solceller – ett solklart val

Vi på Sörmland Vatten har installerat solceller på Rosenholms avloppsreningsverk samt på vattenverket i Katrineholm.

18 jul, 2017

Renhållning

› Beställ slamtömning

Behöver du beställa en slamtömning? Gör det direkt via vår hemsida.

14 jul, 2017

VA

› Läs mer om dricksvattentillgången i våra kommuner

Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland. Vi får en del frågor om hur det ser ut i våra kommuner och vi kontrollerar kontinuerligt hur grundvattennivån förändras, detta sker även i samarbete med Länsstyrelsen.

5 jul, 2017

VA

› Vattenläcka i Julita

Vi har en vattenläcka på i Julita i området vid Hillerstagatan/Hemgårdsvägen.

Juni