Styrelse

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Bolaget har en styrelse sammansatt av ledamöter från respektive kommunbolag. VD i Sörmland Vatten är Björnar Berg.

Styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB:

  • Arne Lundberg, ledamot, Flen
  • Nils Hollman, ledamot, Flen
  • Göran Boström, ledamot, Flen
  • Johan Hartman, ledamot, ordförande, Katrineholm
  • Anneli Hedberg, ledamot, Katrineholm
  • Stefan Gustafsson, ledamot, Katrineholm
  • Kristina Jonsson, ledamot, vice ordförande, Vingåker
  • Tommy Persson, ledamot, Vingåker
  • Ola Lindgren, ledamot, Vingåker