Regler och lagar

Styrande dokument för renhållningens verksamhet.

Flens kommun

  • Renhållningsordningen  består av Avfallsplan (se fliken "Planer & program") och föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen gäller från och med 2018-01-01.

Katrineholms kommun

Vingåkers kommunFlens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har under 2016 arbetat med att revidera kommunernas renhållningsordningar (föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan). Kommunfullmäktige antog förslag till ny renhållningsordning i Katrineholms kommun den 24 april 2017, i Vingåkers kommun den 22 maj 2017 och i Flens kommun den 15 juni 2017. Föreskrifter om avfallshantering börjar gälla direkt när den vunnit laga kraft. Avfallsplan för perioden 2018-2022 gäller från och med 1 januari 2018.