Regler och lagar

Styrande dokument för renhållningens verksamhet.

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommunFlens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har under 2016 arbetat med att revidera kommunernas renhållningsordningar (föreskrifter för avfallshantering och avfallsplan). Förslaget till ny renhållningsordning beräknas fastställas i kommunfullmäktige i samtliga kommuner under 2017.

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun antog förslaget till ny renhållningsordning den 24 april 2017. Renhållningsordningen börjar gälla direkt när den vunnit laga kraft. Avfallsplan för perioden 2018-2022 gäller från och med 1 januari 2018.