Id-märkning av kärl i Flen och Vingåker

Under perioden maj till september 2017 pågår Id-märkning av alla kärl i Flens och Vingåkers kommuner. Vi behöver därför ha tillgång till kärlet, så vi är tacksamma att det står kvar på hämtplatsen tills det är märkt.

Id-märkning av kärl kommer att ske maj till september 2017

Detta gör vi för att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. En stor fördel med Id-märkningen är att vi kan se tidpunkt när kärlet har tömts om du som kund ringer om en hämtning.

Så här går märkningen till
Med start i maj kommer varje kärl för hushållsavfall att förses med en tagg, en plastbricka som innehåller ett chip med ett unikt Id-nummer, som kopplas ihop med gällande fastighet. Strax innan vi kommer till ditt område förses ditt kärl med en blå hängare. I samband med id-märkningen plockar vi bort den blå hängaren och då vet du att ditt kärl är taggat.

Vi förser varje kärl med en tagg och en etikett. På etiketten finns en streckkod och fastighetens adress men inga personuppgifter. Streckkoden kopplas ihop med taggen. Vid tömning läser sopbilen av taggen och kan identifiera ditt kärl.

Mer information har skickats ut till dig som berörs av detta. Tack för att kärlet finns tillgängligt tills det är taggat!