Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

”Europa minskar avfallet”-veckan är i full gång!

Årets tema är ”hållbara textilier”. Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Textil har också det femte högsta utsläppet av växthusgaser. Det uppskattas att mindre än 1 % av all textil i världen återvinns till nya textilier.

Vad gör du för att minska din påverkan på miljön från textilier? Bli en Miljönär, läs mer om detta på miljönär.se

Tillbaka