Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Lämna farligt avfall till Miljöbilen

Ta hand om ditt farliga avfall på rätt sätt! Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och för vår miljö. Det är därför viktigt att det hanteras rätt och inte hamnar tillsammans med hushållsavfallet.

Så vart lämnas det farliga avfallet?

Jo, vi erbjuder hushållen i våra kommuner utan kostnad möjlighet att lämna farligt avfall till Miljöbilen under augusti varje år (det kan såklart lämnas på återvinningscentralen året om).
Exempel på farligt avfall du får lämna vid miljöbilen är:

Bild på sprayflaska, målarfärgsburk samt ett litet batteri.

  • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, fotogen och aceton
  • Spillolja och oljefilter
  • Färg-, lack- och limrester
  • Syror och alkalier – batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
  • Bekämpningsmedel, kemiska produkter och fotokemikalier
  • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
  • Kvicksilverhaltigt avfall – termometrar
  • Smått elavfall
  • Andra kemiska produkter, ofta märkta med varningssymbol

Se Miljöbilens schema här

Tillbaka