Brukningsavgift

Brukningsavgifter betalar man årligen för att man har kommunalt vatten och avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på mängden vatten man förbrukar.

Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar in vattenmätar- ställningen minst en gång per år för att få så korrekt beräkning som möjligt.

1. Fast avgift bekostar administrationsavgifter som planering, abonnentregister, debitering mm.
2. Lägenhetsavgift bekostar investeringar och underhållskostnader för ledningsnät, vattenverk och reningsverk.
3. Förbrukningsavgift är kostnaden för faktiskt använt m3 vatten.


Brukningsavgifter Flen 1 juli 2017/2018

Avgift Pris exkl. moms Pris inkl.moms
Fast avgift för småhus per år 2640,00 3300,00
Avgift för lägenhet och år 2000,00 2500,00
Avgift per m3 vatten 25,36 31,70

Brukningsavgifter Katrineholm 2018 (from 2016)

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift för småhus per år 1589,60 1987,00
Avgift per lägenhet och år 1488,80 1861,00
Avgift per m³ vatten 17,52 21,90

Brukningsavgifter Vingåker from 1 januari 2019

Avgift Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Fast avgift för småhus per år 2028,00 2535,00
Avgift för lägenhet och år 1381,60 1727,00
Avgift per m3 vatten 25,60 32,00