Biogas

Flen Biogas

Flens kommun anlägger en tankstation för biogas i Flen.

Bild på arbetsplatsen för Flen biogas.

En tankstation i Flen

Möjligheten att anlägga tankstationen vilar på två ben, dels kommunens egen investering, dels på medel från Klimatklivet. Flens kommun äger marken och kommer att äga tankstationen medan det är Sörmland Vatten som ansvarar för drift och underhåll på uppdrag av kommunen (via det kommunala bolaget Flen Vatten och Avfall).

Markarbetet inledes i mars och byggstart sker under våren. Planerad invigning är 1 december 2021.

Läs mer om byggnationen här!