Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Underhållsspolning i västra Katrineholm

Joakim Koch, arbetsledare VA ledningsnät, Sörmland Vatten


2023-08-21 kl.08.25

Underhållsspolning i västra Katrineholm är avslutad. Läs mer om arbetet:
Lyckad underhållsspolning avslutad i Katrineholm | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)


2023-08-15 kl. 14.25

Information till fastighetsägare i Hulta.

I samband med underhåll av ledningsnätet i västra Katrineholm kan man uppleva lägre vattentryck i Hulta och Baggetorp. Arbetet sker onsdag 16 augusti klockan 8-18. Vi uppmanar att använda vatten sparsamt under dagen.


2023-08-03 kl. 08.45

Fullt vattentryck är tillbaka i Värmbol och anslutande områden i Katrineholm.


2023-08-02 kl. 11.09

I samband med underhållsspolning har lågt vattentryck uppstått i Värmbol och anslutande områden i Katrineholm. Felsökning pågår.


Underhållsarbetet startar den 3 juli och pågår till och med den 18 augusti och sker i samarbete med entreprenören Pollex AB. I samband med spolningen kommer vatten att stängas av under en dag för berörda fastighetsägare. Avstängningen sker dagtid mellan klockan 8 och 18. I undantagsfall kommer vissa fastighetsägare att omfattas av flera avstängningar och på andra tider. Information om detta förmedlas separat.

Läs mer om hur det påverkar dig som fastighetsägare och boende.

Underhållsspolning | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.