Grovavfall

Här kan du göra din beställning för hämtning av grovavfall. Hämtning av grovavfall kostar inget extra utan ingår i renhållningsavgiften. Din beställning av grovavfall måste vara oss tillhanda senast två veckor innan hämtningen ska utföras. Se datum för ditt område i tabellen. Varje hushåll får lämna sex kollin (enhet, kartong eller säck) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot er beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet innan klockan 06.00 måndag aktuell hämtningsvecka. * i nedan fält betyder att det måste innehålla information. Datum som står i parentes efter respektive område är sista datum som det går att beställa grovavfallshämtning.

Fält markerade med * är obligatoriska!

 •   
 •   
 •   

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •