Grovavfall

Här kan du göra din beställning för hämtning av grovavfall. Hämtning av grovavfall kostar inget extra utan ingår i renhållningsavgiften. Din beställning av grovavfall måste vara oss tillhanda senast två veckor innan hämtningen ska utföras. Se datum för ditt område i tabellen.

Viktig information om beställning

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) inklusive möbler, cyklar och liknande som väger max 25 kg per kolli. Varje enskilt kolli ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Fält markerade med * är obligatoriska!

 •   
 •   
 •   

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •