Kundservice

Avgifter Renhållning

Avgifter inom Renhållning.

Vattenglas med tillbringare

Regler och avgifter för renhållningen

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i kommunens egen renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som beslutar om renhållningstaxan, det vill säga vad det kostar.

Kärl- och säckavfall

Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. ...

Sommarhämtning

Sommarhämtningen startar automatiskt i maj och avslutas i september eller enligt ditt abonnemang. ...

Avgifter slamtömning

Här kan du se vad det kostar att beställa slamtömning....

Fosforfilter

Filtermaterial från fosforfällande slamanläggningar....

Latrin

Latrin kan kostnadsfritt lämnas till ÅVC. Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till ...

Taxedokument renhållning

Alla taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun....

Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Läs mer om avgifter
Bild på en grundvattendamm.
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.