Kundservice

Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument.

Vattenglas med tillbringare

Avgifter VA

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när förbindelsepunkten är upprättad och...

Brukningsavgift bostadsfastighet

Brukningsavgifter betalar man årligen för att man har allmänt vatten och avlopp. Avgiften består...

Brukningsavgift Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat ...

Taxedokument VA

Alla taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun....

Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Avgifter
Bild på en grundvattendamm.
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.