Kundservice

Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument.

Vattenglas med tillbringare

Avgifter VA

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när förbindelsepunkten är upprättad och...

Brukningsavgift småhus

Brukningsavgifter betalar man årligen för att man har allmänt vatten och avlopp. Avgiften består...

Brukningsavgift Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat ...

Taxedokument VA

Alla taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun....

Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Avgifter
Bild på en grundvattendamm.