Kundservice

Brukningsavgift Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål.

Bild på två flickor vid vattnet.

Annan fastighet Flen

2021/2022 Annan fastighet Flen

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2 480,00 3 100,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 232,00 290,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 26,5633,20

Annan fastighet Katrineholm

2021/2022 Annan fastighet Katrineholm

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2 160,002 700,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 200,00250,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 17,8022,25

Annan fastighet Vingåker

2021/2022 Annan fastighet Vingåker

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2 400,00 3 000,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 200,00250,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 29,20 36,50