Kundservice

Mer om hushållsavfall

Här finner du informationsmaterial som rör hushållsavfall.

Bild på elever i klassrummet.

Informationsmaterial om hushållsavfall

Allt material är fritt att ladda ned och använda i syfte att informera om hushållsavfall inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Hushållsavfall

Sorteringsguide för hushållsavfall  Skylt/informationsblad

Farligt avfall

Sortera och lämna farligt avfall från ditt hushåll Folder

Matavfall

Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen, Folder
Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen, Folder, endast text
Matavfallets kretslopp, Folder
Matavfallets kretslopp Folder, endast text
Matavfall Skylt/informationsblad
Sortera matavfall Skylt/informationsblad

Övrigt

Sörmland Vattens YouTube-kanal Filmer

Senaste driftinformation

Spolning av vattenledningsnätet i Katrineholm under juni/juli