Kundservice

GDPR

Vi är rädda om våra kunders personliga integritet och vill att du som kund ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Bild på kuber som säger GDPR.

I din kontakt med oss

Vi är öppna med hur vi samlar in och behandlar information om dig som vi sparar hos oss. Den 25 maj 2018 fick vi en ny lag GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddslag som ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Lagen innebär att kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps, i övrigt påminner den mycket om PuL. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Exempelvis namn, personnummer, mejladress och adress. Även så kallade indirekta uppgifter som till exempel fastighetsnummer, användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera och fullgöra vår leverans av tjänster till dig. Behandling av personuppgifter sker även med anledning av att Sörmland Vatten och Avfall AB på uppdrag av ägarkommunerna ska ha möjlighet att fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi tillhandahåller dig. Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chat, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Så länge du är kund oss hos behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Hur gör jag om jag vill veta vilka personuppgifter Sörmland Vatten behandlar om mig?

Fyll i blanketten ”Begäran om registerutdrag” och skicka till oss via e-post: kundservice@sormlandvatten.se eller post: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från det att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter (såsom många inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader och om så är fallet kommer vi att meddela dig detta inom en månad.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kontaktar du oss via epost: kundservice@sormlandvatten.se så korrigerar vi uppgiften snarast.

Förutom rätten att få ett registerutdrag om dig själv och att få personuppgifter korrigerade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (så kallad dataportabilitet).

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten*. Du når dem via följande e-postadress: imy@imy.se.

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.imy.se.

Kontaktuppgift till dataskyddsombud för Sörmland Vatten och Avfall AB:
Svitlana Jelisic
Dataskyddsombud
Mail: svitlana.jelisic@flen.se, tel 0157-43 00 00

_________
* Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.