Kundservice

Miljö och kvalitet

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö och kvalitet varje dag.

Naturbild med träd.

Vi arbetar med miljö och kvalitet varje dag

Det gör vi när vi:
– tillverkar ditt kranvatten,
– tar hand om ditt avloppsvatten och ditt hushållsavfall samt
– omvandlar den metangas som bildas vid avloppsreningsverkens process till fordonsgas eller använder den för uppvärmning av våra lokaler.

Vi strävar efter att använda fordon som drivs av vår egen fordonsgas. När det, av olika anledningar, inte är möjligt prioriteras miljövänliga drivmedel såsom exempelvis HVO eller miljövänlig el framför fossila bränslen. Vi använder el producerad med hjälp av vattenkraft i våra verksamheter och ställer miljökrav i de upphandlingar där sådana krav är möjliga att ställa.

Som Revaq-certifierade säkerställs också att det växtnäringsrika slam, en restprodukt från vår verksamhet, som sprids på produktiv åkermark inte innehåller miljögifter eller föroreningar.

Kvaliteten på dricksvatten och renat avloppsvatten är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med mottagning och insamling av kommunalt avfall. Vi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 (se nedan) och Revaq samt har ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025.

Certifiering ISO

Sörmland Vatten och Avfall AB är sedan januari 2014 certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Certifikaten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall. Verksamheten bedrivs i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Solceller

Inom Sörmland Vatten är fokus på miljö och hållbarhet en väsentlig del i det dagliga arbetet.

Solceller
Solceller på ett hustak
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.