Kundservice

Miljö och kvalitet

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö och kvalitet varje dag.

Naturbild med träd.

Certifiering och ackreditering

Kvaliteten på dricksvatten och renat avloppsvatten är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med mottagning och insamling av kommunalt avfall. Vi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 (se nedan) och Revaq samt har ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025.

Certifiering ISO

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av hushålls- och därmed jämförligt avfall. Verksamheten bedrivs i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Solceller

Inom Sörmland Vatten är fokus på miljö och hållbarhet en väsentlig del i det dagliga arbetet.

Solceller
Solceller på ett hustak