Kundservice

Sponsring

Föreningar, organisationer och event som är placerade och har en lokalt förankrad verksamhet samt har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Flens, Katrineholms och/eller Vingåkers kommun kan ansöka om sponsring från Sörmland Vatten.

Bild från ett event.

Sök sponsring för din förening, organisation eller event

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Syftet med sponsring är att berörda parter uppnår specifika värden. För Sörmland Vatten är det viktigt att nå ut med kunskapshöjande budskap inom VA och renhållning. Det handlar också om varumärkesbyggande där våra kunder uppfattar vårt varumärke som positivt, att porträttera bilden av Sörmland Vatten som ett miljöföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vi på Sörmland Vatten vill med vår sponsring främja barn- och ungdomsverksamhet.

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. Det maximala beloppet för att ansöka om ekonomiska medel är fastställt till 10.000 kr.

Vi kan sponsra med:

• ekonomiska medel
• kranvatten, exempelvis vattenkärra
• profilprodukter, exempelvis vattenflaskor
• föredrag
• annat än ovan angivet enligt överenskommelse.

Hur du ansöker om sponsring

Läs först igenom vår Sponsringspolicy. Fyll därefter i blanketten Sponsringsansökan och skicka den till oss på Sörmland Vatten.

Läs mer om oss

Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall.

Om oss
Bild på händer som håller i pusselbitar.
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.