Projekt

Vi förnyar ledningar på Jägaregatan i Vingåker

Ledningsförnyelse på Jägaregatan 31-33, Vingåker

2024-05-31

Vi påbörjar ledningsförnyelse på Jägaregatan 31–33 den 10 juni. Arbetet är uppdelat i två etapper, varav den första innebär att vi förnyar vattenledningen, det beräknas ta fem veckor att utföra, men tiden kan förlängas eller förkortas beroende på markförhållanden.

Entreprenör är Skanska.

Arbetet innebär att vattenavstängningar kommer vara nödvändiga, detta kommer att påverka fastigheterna. Vi återkommer med information via SMS innan vi stänger av vattnet.

Arbetsområdet är under arbetet avstängt för genomfart men boende kommer ha tillgång till sina fastigheter.

  • Vi ber er köra försiktigt och vara rädda om våra medarbetare på platsen.

Etapp två gäller spill- och dagvattenledningen och genomförs under hösten 2024 med den schaktfria metoden infodring. Detta innebär att vi renoverar ledningarna
genom att trä in en strumpa i befintliga rör som sedan härdas så att det blir ett hårt rör. Vi köper in tjänsten från ett annat företag som kommer att ge mer information när det närmar sig.

Tillbaka