Projekt

Nya VA-ledningar på Skolgatan, Vingåker

Arbetet påbörjades april 2022 och planeras vara klart till sommaren 2024.

VA-ledningsarbete på Skolgatan, Vingåker

2024-06-05

Välkommen på invigning torsdag 13 juni
vid korsningen Skolgatan och Källstugugatan
klockan 11.15–12.00

Program

 • Öppningstal av Roger Larsson, styrelseordförande Vingåker Vatten och Avfall AB
 • Tal av Charlotte Prennfors, kommunstyrelsens ordförande och Ralf Hedin, kommunchef i Vingåkers kommun.
 • Invigning av va-ledningsnät och vägbana
 • Vi serverar lättare förtäring och prisbelönt dricksvatten från Sörmland Vatten

Ladda hem inbjudan här.


2024-05-21

Imorgon onsdag den 22 maj kommer det ske asfaltering på Skolgatan. Tacksam om du undviker området så mycket som möjligt.

2024-05-07

Den här veckan har vi samarbetat med entreprenörsfirma. Vi har genomfört en så kallad styrd borrning från skolgården inne på Sävstaskolan till andra sidan på Skolgatan.

Det är en metod som minimerar schakten för att undvika sättningar och återställning på vägen. Först borrar en maskin under marken och därefter drar man tillbaka det rör som ska ligga i marken. I detta fall lägger vi ett 400 mm skyddsrör som vi ska lägga in en ny vattenledning i.

I övrigt rullar projektet på bra och på och återställning väntar för många fastigheter. Vi börjar närma oss slutet av projektet och har bokat in ett datum för asfaltering av hela Skolgatan, en stor milstolpe!

Skyddsrör för vattenledning.


2024-04-09

Nu håller vi på med det avslutande arbetet på vattenstammen på Skolgatan i Vingåker. Vi spolar därför vatten i ledningarna under en period. Anledningen till detta är att säkerställa vattnets kvalitet genom två godkända vattenprover.

Provtagning säkerställer vattenkvaliten för boende på Skolgatan i Vingåker.


2024-03-15

Just nu befinner sig ena arbetslaget i korsningen mellan Södergatan och Skolgatan och installera en spillvattenbrunn. Veckan startade med godkända resultat på vattenproverna från den nya vattenledningen på Södergatan. Det innebär att vi har börjat koppla in den nya vattenledningen och att ett antal fastigheter inte längre behöver ”tillfälligt vatten”.

Det andra arbetslaget har lagt ny vattenledning på Skolgatan och har kommit fram till Källstugegatan. På den här sträckan använder vi inte något ”tillfälligt vatten” utan har istället valt att lägga en helt ny vattenledning bredvid den som är i drift. När den nya ledningen är färdig kommer den att testas två gånger innan vi kopplar in fastigheterna på den nya vattenstammen.

Installation av spillvattenbrun i korsningen mellan Södergatan och Skolgatan, Vingåker.


2024-02-06

För tillfället är vi på Södergatan för att dra fram nya spill-, vatten- och dagvattenledningar. För att fortsätta arbeta säkert behöver vi återigen använda schaktlådor. Anledningen är att skapa en säker arbetsmiljö när lutningen på schakten har ökad risk för ras.

 VA-arbetare från Skanska vid schaktlåda.

2024-01-19

Efter julledigheten har Skanska installerat ett tillfälligt vatten till samtliga fastigheter på Södergatan. Det behöver vi göra för att kunna byta ut den befintliga vattenledningen och de befintliga servisventilerna till nya. Det tillfälliga vattnet har vi provtagning på två gånger med godkända värden så det upprätthåller samma kvalitet som vanligt.
Vi har i veckan bytt ut en ventil på Fabriksgatan och behövde därför stänga av vattnet den 18 januari, arbetet gick som planerat och kunde avslutas inom den tiden vi förutspått. Vi tackar för er förståelse när vi påverkar vattenleveransen och vi försöker minimera avstängning av vatten så mycket som möjligt.
Projektet kommer fortsätta vara på Södergatan en längre period där vi kommer lägga om vatten, spill samt dagvattenledningar. Vi startar arbetet från korsningen Fabriksgatan/Södergatan och gå vidare mot Skolgatan. Fastighetsägare kommer alltså först ha ingång från Skolgatan och se på platsen vart maskinerna befinner sig för att komma in till sin fastighet. Genomfart kommer inte att vara möjligt.
Har du synpunkter eller om någonting inte fungerar får du gärna säga till Skanska som är på plats eller kontakta oss på Sörmland vatten så hjälper vi till.


2024-01-16

I samband med förnyelse av ledningsnätet för vatten kommer vi att utföra arbete på Skolgatan och närliggande adresser i Vingåker.

Vi kommer därför att stänga av vattnet på torsdag 18 januari mellan cirka kl 15:00 –  kl 19:00.

Berörda adresser:

 • Skolgatan 34, 36
 • Södergatan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10AB, 12AB
 • Källstugugatan 2
 • Fabriksgatan 24, 29, 35

Tappa gärna upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.


2023-12-21

Arbetet löper på bra och går framåt. I första utkastet av planeringen hade vi tänkt påbörja Södergatan innan jul men för att undvika flera öppna gropar under julledigheten har vi planerat om. Detta för att underlätta för fastighetsägare under helgerna. Nu tar Skanskas produktion ledighet fram till 8 januari men vi kontrollerar såklart skyltar och arbetsområdet dagligen.


2023-12-04

Arbetet löper på och vi hann precis asfaltera vägbanan för etapp 1 innan snön kom på ”riktigt”. Vi hann inte med att färdigställa trottoaren och därmed kunde vi inte lägga asfalt så det kommer vi skjuta fram till i vår. Vi har förberett inför arbetet på Södergatan och kommer snart kunna gräva för de permanenta ledningarna. Fastighetsägare längst med Södergatan kommer få extra information kring arbetet just där med posten.


2023-11-17

Vi börjar nu närma oss Södergatan och därmed kommer vi närmare förskolan Källstugan. Vid förskolor/skolor sätter vi upp bullermätare för att säkerställa att det inte är en skadlig ljudnivå från vår arbetsplats i anslutning till förskolan. Utförare är ett företag som är specialister på vibration och buller. Här nedan ser du hur en bullermätare ser ut.


2023-11-15

Arbetet löper på bra och just nu är det två maskiner på plats, en som lägger nya VA-ledningar och en som justerar inför första rundan av asfaltering som ska ske vecka 47. Den första rundan med asfaltering sker på vägbanan, därefter kommer vi återställa trottoaren innan även den kan få ny asfalt. Om cirka ett år efter avslutat arbeta kommer Trafikverket asfaltera om hela vägbanan på grund av förväntade sättningar.

Generellt nu när vi tar fram ledningarna är de väldigt sköra, då de har varit inbäddade i lera/sand en lång tid. Det är inget ovanligt att det händer oväntade saker när vi får fram ledningarna. Om och när vi behöver åtgärda en eventuell läcka eller liknande som kan uppstå i och med detta och vi behöver stänga av vattnet informerar vi berörda fastigheter via sms och på vår hemsida, under Driftinformation.

Arbete för att kunna återställa vägbana och trottoar med nya asfalt.


2023-10-31

Veckan som gått innehöll en mindre vattenläcka på en servisledning intill en fastighet. Ibland går det inte som tänkt och en ledning skadas, tillsammans med entreprenören Skanska har vi en plan hur händelser ska hanteras för att minimera skadan. I detta fall var vattenledningen av materialet galv, vilket vi inte använder oss av till de nya ledningarna i projektet Skolgatan. Då samarbetade entreprenör och Sörmland Vattens avdelning ”ledningsnät” som har kunskap av just denna typ av ledning. Sörmland Vatten hade även reparations-kit hemma för att snabbt kunna avhjälpa vattenläckor på galvledning.
Skanska valde i detta fall göra en enklare lagning som skulle hålla över natten och direkt på morgonen åtgärda den. När vi åtgärdar en vattenläcka behöver vi stänga av vattnet, vi har ventiler längst med sträckan och vi stänger av de som ligger närmast. Den här gången blev det åtta fastigheter som påverkades en timme på fredagsmorgonen.
Vi tackar för er förståelse när något akut händer!

2023-10-23

Arbetet har gått bra och många meter ny ledning har det blivit. Just nu lägger vi både spill- och vattenledningar.

2023-10-13

Markarbetet i etapp 1 är klart och en milstolpe är uppnådd. Etapp 2 är i full gång. Just nu har vi kommit förbi korsningen Skolgatan och Vasagatan. Sand i marken är en utmaning på den här etappen. Därför använder vi schaktlådor vid arbetet för att skapa en säker arbetsmiljö för alla yrkesgrupper som är på plats.

Nuläge 2023-10-13

 • Etapp 1: Arbete under mark är klart
 • Etapp 1: Asfaltering är beställd
 • Etapp 2: Pågår

Etappindelning av projektet på Skolgatan.

Vi och våra entreprenörer arbetar alltid säkert. Schaktlådor skyddar personalen vid arbetet.


2023-10-04

Ibland kanske man funderar varför arbetet tar lång tid. En orsak är att vi utför arbete med stor försiktighet eftersom en många ledningar är samlade under marken. Under arbetet på Skolgatan finns bland annat ledningar för fjärrvärme, fiber för data och el.

För att undvika att inte skada ledningar med oönskade avbrott sker arbetet med stor försiktighet.

För att veta vilka ledningar som ligger i marken använder vi en tjänst som är kallad Ledningskollen. Den sammanställer information från ledningsägare i området och underlättar för alla yrkesgrupper som arbetar på Skolgatan.

En mängd kablar och ledningar är samlade under marken.


2023-09-11

Veckan som gick bjöd på en lyckad vattenavstängning och arbetet gick snabbare än planerat. Nu är den nya vattenledningen och alla dess serviser från second hand-butiken fram till Vasagatan färdig och vi har därmed kunna återfylla gropen vid second hand-butiken.


Avstängning av vatten måndag 4 och tisdag 5 september. Fastighetsägare får SMS och info i brevlåda.

I samband med förnyelse av ledningsnätet för vatten kommer vi att utföra arbete på Skolgatan och närliggande adresser i Vingåker. Nu börjar vi inkoppling av vatten till permanenta förbindelsepunkter istället för tillfälligt vatten. Arbetet medför avstängning av vatten i fastigheter.
Berörda fastigheter måndag 4 september cirka klockan 14–16:
 • Engelbrektsgatan 2, 4 och 5
 • Skatehallen 1
Berörda fastigheter tisdag 5 september cirka klockan 7–12:
 • Skolgatan 8, 11a, 11b, 11c, 12, 14, 15a, 15b, 16a, 16b 18, 20 och 22
 • Erik Dahlbergsvägen 6a och 6b
 • Vasagatan 10, 11, 13, 15 och 17
Tips! Tappa gärna upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.

Arbetet under förra veckan löpte på bra och huvudvattenledningen på sträckan är utbytt. Vår entreprenör Skanska har nu påbörjat arbetet med att återansluta förbindelsepunkter till de fastigheter som har tillfälligt vatten.

På ett flertal ställen i området har vår entreprenör noterat att kvaliteten på anslutande ledningar är låg. Vi vill därför uppmana fastighetsägare att kontrollera sina avloppsledningar och anslutningar inne på fastigheten. Ledningar inne på tomten är fastighetsägarens ansvar och kan åtgärdas genom att kontakta en vvs-leverantör.


Fräsning av asfalt på Skolgatan i Vingåker.

2023-08-18

Fräsning av asfalt klar

I början av veckan utförde vi fräsning av asfalt på Skolgatan (sträckan Vasagatan till Källstugugatan). Fräsning är ett effektivt sätt att återanvända asfalt och att minska antal transporter. Andra arbetsmetoder som vi använder i projektet är relining (en strumpa i befintligt rör) och schaktlådor för att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna.

Vecka 34 sker arbete med provtagning av vatten på första etappen (sträckan mellan Vasagatan och Second hand-butiken). När två prover är godkända kan vi återfylla schakterna och beställa asfaltering. Därefter är första etappen klar och en milstolpe i projektet är uppnådd.


2023-08-10

Begränsad framkomlighet på Skolgatan 14 augusti klockan 7-16

I samband med förnyelse av ledningsnätet för vatten utför Sörmland Vatten arbete på Skolgatan och Södergatan i Vingåker.

Entreprenören Skanska kommer att fräsa bort asfalt med långsamtgående maskiner. Arbetet kommer att medföra höga ljud och kan påverka framkomligheten till in- och utfarter.

Att fräsa bort asfalt är ett effektivt sätt att minimerar transporter vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Materialet från fräsningen kommer att återanvändas i möjligaste mån.

Arbetet medför höga ljud och begränsad framkomlighet. Foto: Skanska.


2023-06-22

Glad midsommar önskar vi på Sörmland Vatten! Under veckorna 28 till 31 kommer arbetet, och rapporteringen från projektet, att stanna av. I augusti återupptar vi arbetet och då kan du fortsätta att läsa ny information här.


2023-06-19

Vattenavstängning kommer ske på onsdag 21 juni på förmiddagen för ca 30 fastigheter då en brandpost ska installeras. Läs driftinformationen här


2023-06-16

Nu är alla vattenprover godkända och förbereder vid de fastigheter som kommer få tillfälligt vatten inkopplat. Onsdag 21 juni (vecka 25) är planen att vi kommer att utföra omkopplingen. Fastighetsägare som blir berörda får sms och brev till brevlådan.

Om du inte har registrerat mobilnummer hos Sörmland Vatten för att få information till mobilen som berör din fastighet. Gå in på vår hemsida sormlandvatten.se/sms.

2023-05-26

Just nu förbereder vi för att koppla in provisoriskt vatten för att kunna rörspräcka den gamla huvudstamledningen för vattnet.
För den metoden behöver vi koppla in provisoriskt vatten och behöver då säkerställa kvalitén genom att ta ett flertal vattenprover. För den som undrar så behöver vattnet rinna under provtagningen för att inga bakterier ska växa i vattenslangen.

Mätning av temperatur på vattnet och vattenflöde.


2023-05-24

Arbetet med att gräva för dag- och spillvattenledningar pågår på första etappen.

– ”Arbetet på första etappen går bra”, säger projektledare Lina från Sörmland Vatten.

Etapp 1 Skolgatan VA-arbeten

Arbete med dag- och spillvattenledningar på Skolgatan


2023-05-12

Arbetet löper på enligt plan. Under nästa vecka kommer entreprenören Forcit Consulting AB på uppdrag av Sörmland Vatten utföra förbesiktning av fastigheter – både invändigt och utvändigt. Arbetet är en del i att utföra vibrationsmätningar. Informationskort är skickade till berörda fastighetsägare.


2023-05-05

Som en del i arbetet på Skolgatan i Vingåker ingår att mäta vibrationer, denna mätning görs av Forcit Consulting AB på uppdrag av Sörmland Vatten. Utvalda fastigheter i området har fått utrustning placerad på tomten. Vibrationsmätare som de kallas är till för att skydda byggnader och saker som kan gå sönder. Mätarna fångar upp vibrationer från arbetet och larmar automatiskt om avvikelser  till ansvarig arbetsledare.

Sörmland Vatten och entreprenören Skanska genomför mätning av vibrationer vid arbetet vid Skolgatan i Vingåker. Foto: Sörmland Vatten.


2023-04-28

Arbetet löper på enligt planering. Vi önskar er en trevlig Valborg.


2023-04-21

Arbetet har gått bra under veckan. Flera brunnar är redan på plats och förberedelse av mark pågår för nya anslutningar av ledningar.


2023-04-14

Grävning för dagvattenledningar i etapp 1 är i full gång. Arbetet har gått bra och vi är tacksamma för att boende och allmänheten väljer omledningsvägen.

Sörmland Vatten utför alltid arbeten i säker miljö. På Skolgatan i Vingåker används så kallad schaktlåda för att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Foto: Sörmland Vatten.


2023-03-30

Måndag den 3 april kommer etableringen påbörjas inför arbetet på Skolgatan vilket kommer att innebära att Skolgatan kommer att stängas av. Du som fastighetsägare och boende kommer kunna ta dig till och från din fastighet.


För annan trafik följ skyltar för trafikomledning. Foto: Sörmland Vatten.


2023-03-16

Tack ni som deltog i informationsmötet, ta del av presentationen från mötet: Presentation Skolgatan 20230315

Kontaktuppgifter till Skanska som är entreprenör på plats:
Andreas Engström, telefon 010-7684774, mejl: andreas.engstrom@skanska.se

I presentationen kan du se en etappindelning av hela projektet och grov tidsplan för de olika etapperna är:

Etapp 1: april – augusti 2023
Etapp 2: september – november 2023 samt februari 2024
Etapp 3: mars 2024 – april 2024
Etapp 4: november 2023 – januari 2024
Etapp 5: maj 2024

Henrik Janson, gruppchef teknisk service Vingåkers kommun, Andreas Engström produktionschef Skanska, Magnus Andersson byggledare Entreprenadstruktur och Lina Ljungqvist projektledare Sörmland Vatten. Foto: Sörmland Vatten.


2023-03-07

Nu har en inbjudan till ett digitalt informationsmöte gått ut till boende i anslutning till Skolgatan eller längs vägen dit trafiken leds.

Inbjudan till digitalt infomöte Skolgatan


2023-01-25

Arbete med att förnya VA-ledningarna på Skolgatan, Vingåker

Sörmland Vatten påbörjar under april 2023 arbetet med att förnya VA-ledningarna i Skolgatan och Södergatan. För boende i området kommer förnyelsearbetet medföra stor trafikpåverkan då Skolgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

Arbetet kommer att utföras etappvis för att säkerställa att boende och fastighetsägare når sina fastigheter. Byggtiden beräknas till drygt ett år och tidplan för de olika etapperna kommer att finnas tillgänglig i början av mars här på hemsidan.

Ny information och uppdateringar sker löpande under hela arbetet.

Röd markering = förnyelsesträcka och avstängd väg. Orange markering = Trafiken leds hit (Herrgårdsvägen och Sävstaholmsvägen). Illustration: Sörmland Vatten.

Tillbaka