Skolgatan, Vingåker

Nya VA-ledningar på Skolgatan, Vingåker

Arbetet börjar april 2022 och planeras vara klart till sommaren 2024.

Skolgatan, Vingåker

2023-01-25

Arbete med att förnya VA-ledningarna på Skolgatan, Vingåker

Sörmland Vatten påbörjar under april 2023 arbetet med att förnya VA-ledningarna i Skolgatan och Södergatan. För boende i området kommer förnyelsearbetet medföra stor trafikpåverkan då Skolgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

Arbetet kommer att utföras etappvis för att säkerställa att boende och fastighetsägare når sina fastigheter. Byggtiden beräknas till drygt ett år och tidplan för de olika etapperna kommer att finnas tillgänglig i början av mars här på hemsidan.

Ny information och uppdateringar sker löpande under hela arbetet.

Röd markering = förnyelsesträcka och avstängd väg. Orange markering = Trafiken leds hit (Herrgårdsvägen och Sävstaholmsvägen).

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.