Skolgatan i Vingåker

Nya VA-ledningar på Skolgatan, Vingåker

Arbetet börjar april 2022 och planeras vara klart till sommaren 2024.

Skolgatan i Vingåker

2023-05-26

Just nu förbereder vi för att koppla in provisoriskt vatten för att kunna rörspräcka den gamla huvudstamledningen för vattnet.
För den metoden behöver vi koppla in provisoriskt vatten och behöver då säkerställa kvalitén genom att ta ett flertal vattenprover. För den som undrar så behöver vattnet rinna under provtagningen för att inga bakterier ska växa i vattenslangen.

Mätning av temperatur på vattnet och vattenflöde.


2023-05-24

Arbetet med att gräva för dag- och spillvattenledningar pågår på första etappen.

– ”Arbetet på första etappen går bra”, säger projektledare Lina från Sörmland Vatten.

Etapp 1 Skolgatan VA-arbeten

Arbete med dag- och spillvattenledningar på Skolgatan


2023-05-12

Arbetet löper på enligt plan. Under nästa vecka kommer entreprenören Forcit Consulting AB på uppdrag av Sörmland Vatten utföra förbesiktning av fastigheter – både invändigt och utvändigt. Arbetet är en del i att utföra vibrationsmätningar. Informationskort är skickade till berörda fastighetsägare.


2023-05-05

Som en del i arbetet på Skolgatan i Vingåker ingår att mäta vibrationer, denna mätning görs av Forcit Consulting AB på uppdrag av Sörmland Vatten. Utvalda fastigheter i området har fått utrustning placerad på tomten. Vibrationsmätare som de kallas är till för att skydda byggnader och saker som kan gå sönder. Mätarna fångar upp vibrationer från arbetet och larmar automatiskt om avvikelser  till ansvarig arbetsledare.

Sörmland Vatten och entreprenören Skanska genomför mätning av vibrationer vid arbetet vid Skolgatan i Vingåker. Foto: Sörmland Vatten.


2023-04-28

Arbetet löper på enligt planering. Vi önskar er en trevlig Valborg.


2023-04-21

Arbetet har gått bra under veckan. Flera brunnar är redan på plats och förberedelse av mark pågår för nya anslutningar av ledningar.


2023-04-14

Grävning för dagvattenledningar i etapp 1 är i full gång. Arbetet har gått bra och vi är tacksamma för att boende och allmänheten väljer omledningsvägen.

Sörmland Vatten utför alltid arbeten i säker miljö. På Skolgatan i Vingåker används så kallad schaktlåda för att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Foto: Sörmland Vatten.


2023-03-30

Måndag den 3 april kommer etableringen påbörjas inför arbetet på Skolgatan vilket kommer att innebära att Skolgatan kommer att stängas av. Du som fastighetsägare och boende kommer kunna ta dig till och från din fastighet.


För annan trafik följ skyltar för trafikomledning. Foto: Sörmland Vatten.


2023-03-16

Tack ni som deltog i informationsmötet, ta del av presentationen från mötet: Presentation Skolgatan 20230315

Kontaktuppgifter till Skanska som är entreprenör på plats:
Andreas Engström, telefon 010-7684774, mejl: andreas.engstrom@skanska.se

I presentationen kan du se en etappindelning av hela projektet och grov tidsplan för de olika etapperna är:

Etapp 1: april – augusti 2023
Etapp 2: september – november 2023 samt februari 2024
Etapp 3: mars 2024 – april 2024
Etapp 4: november 2023 – januari 2024
Etapp 5: maj 2024

Henrik Janson, gruppchef teknisk service Vingåkers kommun, Andreas Engström produktionschef Skanska, Magnus Andersson byggledare Entreprenadstruktur och Lina Ljungqvist projektledare Sörmland Vatten. Foto: Sörmland Vatten.


2023-03-07

Nu har en inbjudan till ett digitalt informationsmöte gått ut till boende i anslutning till Skolgatan eller längs vägen dit trafiken leds.

Inbjudan till digitalt infomöte Skolgatan


2023-01-25

Arbete med att förnya VA-ledningarna på Skolgatan, Vingåker

Sörmland Vatten påbörjar under april 2023 arbetet med att förnya VA-ledningarna i Skolgatan och Södergatan. För boende i området kommer förnyelsearbetet medföra stor trafikpåverkan då Skolgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

Arbetet kommer att utföras etappvis för att säkerställa att boende och fastighetsägare når sina fastigheter. Byggtiden beräknas till drygt ett år och tidplan för de olika etapperna kommer att finnas tillgänglig i början av mars här på hemsidan.

Ny information och uppdateringar sker löpande under hela arbetet.

Röd markering = förnyelsesträcka och avstängd väg. Orange markering = Trafiken leds hit (Herrgårdsvägen och Sävstaholmsvägen). Illustration: Sörmland Vatten.

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.