Nyhetsarkiv

20 okt, 2020

Allmänt

Är du vår nya kollega?

Vi söker en medarbetare till kundservice i Katrineholm. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du kommer att ges möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.

September

10 sep, 2020

VA

Är du vår nya kollega?

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett företag som ligger i framkant i flera av framtidens frågeställningar inom vårt område. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar enligt våra tre kärnvärden; öppenhet, delaktighet och engagemang. För att du ska trivas bör du dela våra värderingar. Vi erbjuder dig en intressant roll, trevliga kollegor och en organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi erbjuder friskvård som ger dig möjlighet till god balans i livet.

7 sep, 2020

Allmänt

Taxeförändringar inför 2021 - förslag

Anledningen till att taxorna förändras beror på att avgiften totalt sett ska vara skälig och rättvist fördelad mellan våra kunder. Vi har i detta arbete beaktat likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen i renhållningstaxan samt rättviseaspekten och skälighetsprincipen för VA-taxan. Det är inte bara en prisjustering utan en gedigen genomlysning och en taxekonstruktionsförändring, vilket vi har sett över och arbetat med under en längre tid. Läs nedan hur de nya taxeförändringarna påverkar just dig…

Augusti

31 aug, 2020

VA

Bevattningsförbudet hävs 1 september 06.00

Vi har tagit del av flera goda exempel på hur fastighetsägare/verksamheter arbetar långsiktigt för att exempelvis att tvätta båtar, bevattna planeringar utan att använda det allmänna kranvattnet för sitt behov. Vi tror på samverkan i dessa frågor även inför kommande sommrar.

13 aug, 2020

VA

Kranvatten vs flaskvatten

Vi har tillgång till rent vatten dygnet runt direkt i kranen. Trots uppenbara fördelar med vårt kranvatten säljs stora mängder flaskvatten i Sverige, 25 liter per person och år.

13 aug, 2020

Renhållning

Sopor.nu

På sopor.nu kan du bland annat lära dig sortera rätt och hur mycket mer koldioxidutsläpp transporten av 1 liter förpackat vatten ger än att dricka vanligt kranvatten. Du får också tips och inspiration för att spara både pengar och miljön.

Juli