Sponsring

Föreningar, organisationer och event som är placerade och har en lokalt förankrad verksamhet samt har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Flens, Katrineholms och/eller Vingåkers kommun kan ansöka om sponsring från Sörmland Vatten.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Syftet med sponsring är att berörda parter uppnår specifika värden. För Sörmland Vatten är det viktigt att nå ut med kunskapshöjande budskap inom VA och renhållning. Det handlar också om varumärkesbyggande där våra kunder uppfattar vårt varumärke som positivt, att porträttera bilden av Sörmland Vatten som ett miljöföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vi på Sörmland Vatten vill med vår sponsring främja barn- och ungdomsverksamhet.

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. Det maximala beloppet för att ansöka om ekonomiska medel är fastställt till 10.000 kr.

Vi sponsrar med:
• ekonomiska medel
• kranvatten, exempelvis vattenkärra
• profilprodukter, exempelvis vattenflaskor
• föredrag
• annat än ovan angivet enligt överenskommelse.

Hur du ansöker om sponsring
Läs först igenom vår sponsringspolicy. Fyll därefter i blanketten ”Sponsringsansökan” och skicka den till oss på Sörmland Vatten.

Blankett för sponsringsansökan och vår sponsringspolicy hittar du här