Renhållning

Packa rätt inför besöket

Ska du besöka återvinningscentralen? Då ska du kolla här först, så du kan packa kärran eller bilen rätt från början. Smidigt och enkelt!

Bild över återvinningscentralen Frutorp

Översiktskarta Frutorp

Översikt över fraktioner på Frutorp

Vad händer med avfallet?

 1. Däck med och utan fälg hanteras genom att däcken separeras från fälgen. Däcken mals sedan och blir nya däck och t ex underlag på konstgräsplaner. Fälgen återanvänds och blir nya metallprodukter.
 2. Tidningar blir pappersmassa och nya pappersprodukter.
 3. Wellpapp återanvänds och blir ny wellpapp.
 4. Energiåtervinning innebär att materialet förbränns i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 5. Trä flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 6. Metall sorteras och fragmenteras. Metallen återanvänds och blir nya metallprodukter som t ex brunnslock i Flens kommun.
 7. Energiåtervinning innebär att materialet förbränns i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 8. Trä flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 9. Stoppade möbler krossas, trä eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla. Metallen sorteras ut, återanvänds och blir nya metallprodukter.
 10. Tryckimpregnerat trä flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar med anpassad rökgasrening för tryckimpregnerat träavfall. Det blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 11. Kakel och klinker används som markfyllning vid sluttäckning av nedlagda deponier.
 12. Isolering deponeras och förvaras under säkra former.

Övriga fraktioner på återvinningscentralen:

 • Gipsavfallet används som markfyllning vid sluttäckning av nedlagda deponier.
 • Asbest deponeras och förvaras under säkra former.
 • Ris och grenar flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 • Kompostavfall komposteras och blir jordförbättring.
 • Kyl och frys hanteras som farligt avfall, och då tas olja, köldmedier och kylkretsar bort. Hyllor och lådor sorteras i glas och plast. Materialet krossas i ett slutet system där olika materialslag separeras och återvinns.
 • Vitvaror hanteras så att miljöfarliga ämnen avlägsnas och materialet krossas. Metall, glas och plast sorteras och återvinns.
 • Farligt avfall omhändertas på ett säkert sätt. Målarfärg och spillolja eldas i fjärrvärmeanläggningar med anpassad rökgasrening. Det blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.
 • Elavfall fragmenteras. Metallen återanvänds och blir nya metallprodukter. Kabelplasten återanvänds och blir t ex underlag till löparbanor.
 • Oljefyllda element töms på olja. Elementen fragmenteras, metallen återanvänds och blir nya metallprodukter som t ex brunnslock i Flens kommun. Oljan i elementet eldas och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

Senaste driftinformation

Spolning av vattenledningsnätet i Katrineholm under juni/juli