Renhållning

Nytt skyltsystem

lorem

Bild på nya skyltar på Frutorps återvinningscentral

Nu skyltar vi om!

De nya skyltarna ska göra det ännu enklare för alla att sortera rätt, med målet att öka återvinningen. Att sedan kunna bidra till målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler är något vi vill stoltsera med. Att öka förtroendet och medvetenheten kring Renhållning och avfallets väg är viktigt för oss på Sörmland Vatten. Det blir tydligt och enhetligt med de nya skyltarna på plats, och att det dessutom blir färgglatt är ett stort plus. Frutorps återvinningscentral har det nya systemet på plats och den nya återvinningscentralen i Vingåker kommer också att skyltas upp med samma system.

Förutom ny design med färger och symboler så införs även en del andra nyheter. Bland annat så heter Brännbart numera Energiåtervinning. Det är ett namn som belyser det som verkligen sker, för det finns två sätt att återvinna avfall, det ena är att återvinna materialet till nya produkter och det andra att återvinna energin till el, fjärrvärme och fjärrkyla. Våra kunder hittar containern på exakt samma ställe som innan men med ett nytt namn.

Att använda Energiåtervinning istället gör det tydligare för besökaren vad som händer med det som läggs där, att vi tar tillvara på energin ur materialet. Vi kommer också koppla på en kampanj för att öka utsorteringen och minska avfallet som går till förbränning. Vårt mål till 2023 är att minska med 40 % (i förhållande till 2018), och vi tror att vi kommer att uppnå detta med det nya skyltsystemet kombinerat med kommunikationsinsatser och en del andra förändringar inom kort t ex att tömma säckar med avfall i containern.

Omskyltningen kan säkert leda till lite förvirring innan vi lärt oss hitta rätt. Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras är du alltid välkommen att fråga vår personal.

 

 

 

 

 

 

Färgsystem

Det har tolv fraktionskategorier som vardera har en egen kategorifärg kopplad till sig. Här kan du se vad färgerna betyder.

Färgkarta över fraktioner.

Osynligt avfall

Det är dags att göra det osynliga avfallet synligt!

Avfall Sverige
EN hand som håller i en planta.