Renhållning

Avfallstrappan

I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Jordens resurser är dock begränsade och vi behöver klättra högre upp i avfallstrappan. Det skulle behövas 3,5 jordklot om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som majoriteten i Sverige.

Bild på grön skog med vatten framför.

Avfallstrappans fem steg

Bild på hela avfallstrappan.

Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre är det för miljön. Den är uppbyggd efter en hierarki som grundar sig på EU-direktiv. Inom avfallsområdet används den som prioriteringsordning för lagstiftning och politiska beslut.

Minimera och återanvända

För ett mer hållbart nyttjande av jordens begränsade resurser behöver vi minimera vårt avfall och öka återanvändningen. Det är anledningen till att vi fokuserar på att klättra högre upp i avfallstrappan.

För att belysa vikten av att minimera avfallet arbetar Sörmland Vatten kontinuerligt med åtgärder i avfallsplanen som syftar till att minska mängden avfall i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi är också med i den årliga kampanjen ”EU minskar avfallet”.

Europa minskar avfallet

Minskade avfallsmängder gör att behovet av material och energi minskar. Det leder också till minskade utsläpp från produktion, från transporter och från avfallshanteringen.

EU minskar avfallet
Logga för EU minskar avfallet.
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.