Renhållning

Europa minskar avfallet

Under en vecka i november pågår kampanjveckan ”Europa minskar avfallet” där avfallets påverkan på miljön uppmärksammas med syfte att avfallsmängderna ska minska. Minskad mängd avfall påverkar miljön positivt genom att behovet av material och energi minskar, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp.

Logga för EU minskar avfallet.

Minska avfallet

Minskade avfallsmängder gör att behovet av material och energi minskar. Det leder också till minskade utsläpp från produktion, från transporter och från avfallshanteringen. När avfallsmängderna minskar behöver inte värdefulla resurser användas i onödan.

I Sverige har hushållsavfallet ökat med över 30 procent de senaste tio åren. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer mängden avfall att fördubblas till år 2030. Det är inte hållbart ur miljösynpunkt och att minska mängden avfall är en av de viktigaste miljöfrågorna. Högst på agendan när det gäller EU:s och Sveriges plan för avfall är att förebygga avfall. Att förebygga avfall innebär att se till att avfall inte uppkommer.

Läs mer om Europa minskar avfallet här.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.