Renhållning

Pågående arbeten

Vad händer inom Renhållningen just nu?

En hand som håller i en planta.

Ombyggnation Vik återvinningscentral

På uppdrag av Vingåker Vatten och Avfall AB har vi på Sörmland Vatten påbörjat processen kring nylokalisering av den planerade nya återvinningscentralen i Vingåkers kommun. Anledningen till nybyggnationen är att den gamla deponin*, som lades ner 2008, håller på att sluttäckas.

2021-11-12

Arbetet med att uppföra den nya återvinningscentralen Vik i Vingåker börjar nu närma sig sitt slut och en invigning planeras till efter årsskiftet.

Byggnationen är färdigställd i det stora hela, men det kvarstår några mindre åtgärder utifrån den första externa slutbesiktning som utförts på anläggningen. Anläggningen kan därför inte tas i bruk förens en slutgiltig besiktning utförts och blivit godkänd samt att det därefter ska hållas ett slutsamråd med Vingåkers kommun.

Vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer för att så snart som möjligt ha åtgärdat de kvarstående punkterna och låta invånarna i Vingåkers kommun besöka en ny och modern återvinningscentral!

Bild på Vik ÅVC

2020-03-27

Kalkylen för byggnationen av den nya återvinningscentralen i Vingåker visade att projektet skulle bli avsevärt mycket dyrare än budgeterat. Styrgruppen beslutade att försöka hitta en mer lämplig lokalisering, ändra återvinningscentralens omfattning och yta samt att mottagning ska ske från i huvudsak privatpersoner. Processen kring nylokalisering inom befintligt tillstånd startade och anmälan till länsstyrelsen samt miljöprövningsdelegationen påbörjades.


2017-09-11

Återvinningsbranschen utvecklas snabbt och det ställer höga krav på att återvinningscentralen. Den ska vara flexibel så att det enkelt går att hantera många avfallstyper när det kommer nya möjligheter till sortering, och även att erbjuda fler funktioner och stöd för olika typer av återbruk och återvinning.

Det viktigaste är självklart att du som kund känner dig välkommen och enkelt kan se hur du ska köra för att lämna ditt avfall på rätt sätt. Den nya återvinningscentralen utformas efter högt ställda krav på säkerhet både för kund och de anställda. Vi tänker också på arbetsmiljön för de som arbetar på återvinningscentralen samtidigt som det inte ska påverka servicenivån för dig som är invånare i Vingåkers kommun och vill besöka återvinningscentralen.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.