Arbete på Engelbrektsgatan i Vingåker

2 dec, 2020

VA

Arbetet med att förnya ledningsnätet på Engelbreksgatan i Vingåker löper på.

2021-01-20: Fortsatt arbete och gatan fortsatt avstängd för genomfart.


2020-12-10: Omkopplingen som utfördes förra veckan är nu helt klar.

Tidsplanen för arbetet är förlängd och vi planerar att vara färdiga med arbetet 2021-02-01, om inget oplanerat inträffar. 

Denna vecka är Engelbrektsgatan (avstängt från korsningen vid Ringvägen) helt avstängd för genomfartstrafik. 


2020-12-04 kl 15.15: Fortsatt missfärgat och grumligt vatten i delar av Vingåker. En vattenkärra placeras i närheten av Eneroths väg 8. 

Missfärgat vatten avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.


2020-12-04 kl 09.45: Arbetet fortgår, och det har visats sig att omkopplingen igår har gett lite följder för dagen. Detta innebär att ett större område även idag kan få grumligt och missfärgat vatten. 


2020-12-03: Vi håller på med ett arbete på Engelbrektsgatan i Vingåker, och idag kommer en omkoppling att genomföras. Detta kan medföra att fastigheter i området samt närliggande områden kan få missfärgat vatten. Detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Läs mer om arbetet här ; https://xn--srmlandvatten-imb.se/vatten-avlopp/google-maps/engelbrektsgatan-vingaker/.