Avstängt vatten 21/11 Skolg./Erik Dahlb.v Vingåker

21 nov, 2019

VA

Ledningsarbete med vattenavstängning för några fastigheter på Skolgatan och Erik Dahlbergsvägen i Vingåker.

2019-11-25 kl. 13.30: Ledningsarbetet är slutfört. Återställningsarbete pågår och beräknas bli klart under morgondagen. 


2019-11-22 kl. 10.00: Störningar i vattenleveransen kan förekomma under dagen då ledningsarbetet fortfarande pågår.


2019-11-21 kl. 16.00: Vattnet måste omedelbart stängas av på delar av Skolgatan och Erik Dahlbergsvägen i Vingåker på grund av ett akut ledningsarbete.

En vattenkärra placeras i korsningen Erik Dahlsbergsvägen/Källstugugatan.

Följande fastigheter berörs av vattenavstängningen:

  • Skolgatan 35, 37, 38 och 39
  • Erik Dahlbergsvägen 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32
  • Sävstaskolan

​När vattnet släpps på kan det vara missfärgat. Spola i så fall en stund i kranen tills vattnet blir klart.


Efter lunch idag 21 november kommer vattnet stängas på delar av Skolgatan och Erik Dahlbergsvägen i Vingåker på grund av ett ledningsarbete. Arbetet beräknas bli klart under eftermiddagen.

Följande fastigheter berörs:

  • Skolgatan 35, 37, 38 och 39
  • Erik Dahlbergsvägen 32

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat. Spola i så fall i kranen en stund tills vattnet blir klart.