Försening av sophämtning i Flen

16 sep, 2019

Renhållning

Försening av sophämtning i Flen på grund av trafikolycka.

En sopbil har varit inblandad i en trafikolycka och det kommer innebära förseningar i sophämtningen i Flen. För tillfället vet vi inte hur stora dessa förseningar kommer att bli.

Ytterligare information kommer så snart vi vet mer.