VA-arbete på Engelbrektsgatan i Vingåker

20 jun, 2019

VA

VA-ledningsarbete utförs på Engelbrektsgatan i Vingåker.

En ny servisledning för spillvatten förläggs och samtidigt byts befintlig vattenledning ut. Framkomligheten kommer vara begränsad. Under korta perioder kommer Engelbrektsgatan vara helt avstängd mellan Sävstaholmsvägen och Engelbrektsgatan 18B. Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer förekomma och vattenavstängningar meddelas i god tid.

Läs mer om projektet här.