Avlämnarintyg på el-avfall krävs för verksamheter

25 mar, 2021

Renhållning

Vi påminner om den nya rapporteringen som innebär att företag och verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kom ihåg detta när el-avfall från verksamheten ska lämnas på återvinningscentralen:

  • Verksamheten ska uppvisa avlämnarintyg för granskning på återvinningscentralen innan de får lämna elavfall på anvisad plats. Läs mer på el-kretsen.se.
  • Vår personal har rätt att neka verksamheten att lämna el-avfall om inte korrekta och fullständiga uppgifter kan uppvisas.
  • Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans – så verksamheten behöver fylla i formuläret varje gång de vill leverera material till oss.