Bedragare använder varumärket Sörmland Vatten?

21 nov, 2019

Allmänt

Vi har fått samtal till vår kundservice där kunder berättar om att de fått besök av person/personer som säger sig vara från Sörmland Vatten och att de ska spola ledningar i fastigheten, vilket är felaktigt.

Sörmland Vatten gör arbeten på ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in i huset vilket innebär att Sörmland Vatten främst spolar ledningsnätet utanför tomtgränsen.

Gör så här om du blir osäker:

  • Be om legitimation. Vår personal kan legitimera sig med ID-handling från Sörmland Vatten så be gärna om legitimation.
  • Ring kundservice och kontrollera. Ring gärna vår kundservice om du får besök för att kontrollera identitet på personen som är hos dig.