Bra att veta om kalk i dricksvattnet

9 okt, 2019

VA

När vatten avdunstar kan det lämna kalkavlagringar efter sig. Kalkavlagringar får du bort med exempelvis ättika och förebygger genom att skölja med kallt vatten samt torka torrt.

Kalk består av kalcium och magnesium och påverkar vattnets hårdhet. Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju fler joner, desto hårdare vatten.

När vatten avdunstar kan det lämna kalkavlagringar efter sig. Kalkavlagringar får du bort med hjälp av exempelvis citronsyra eller ättika.

Varmt vatten bidrar oftast till mer kalkavlagringar än kallt vatten. Det beror på att varmt vatten avdunstar fortare och lämnar kalken efter sig. Kallt vatten hinner till största delen rinna av och tar då den lösta kalken med sig.

Du kan förebygga kalkavlagringar genom att torka av blöta ytor och föremål, skölja disken i kallt vatten samt spola av duschväggar och badkar med kallt vatten efter dusch/bad.

Läs mer om kalk i dricksvattnet här.