Foria AB är ny entreprenör på slamtömning

24 mar, 2021

Renhållning

Vi vill meddela att från och med 29 mars 2021 kommer Foria AB att utföra slamtömningar på uppdrag av oss. Välkomna Foria!

Vi tar tillfället i akt och påminner om att i samband med slamtömning finns det några saker för dig som kund att tänka på:

  • Märk ut brunnen med skylt/flagga, så hämtningspersonalen lätt hittar anläggningen.
  • För minireningsverk ska tömningsinstruktion finnas tillgänglig.
  • Transportvägen ska vid tömning vara röjd från sly, utstickande grenar och vintertid från snö samt hållas halkfri.
  • Hämtningsväg samt vändplan i de fall behov av att vända hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl föreligger.
  • Tömning kommer inte kunna utföras om anläggningen är låst eller på annat sätt blockerad.