Fornbo, Fållökna, Malmsjöberg, överföringsledning

5 nov, 2019

VA

Information om överföringsledningen mellan Flen och Malmköping samt nya verksamhetsområdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

I dagarna skickas ett informationsbrev ut till dig som har intresse i projekten överföringsledningen Flen - Malmköping samt nya verksamhetsområdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.
Du kan även läsa informationsbrev nr 3​ här.

Läs mer om projekten:
Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg
Projektbloggen för Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg
Överföringsledningen Flen-Malmköping