Lämna farligt avfall till miljöbilen v.33-35

14 aug, 2019

Renhållning

Vi erbjuder hushållen möjlighet att lämna farligt avfall till miljöbilen under augusti varje år.


Den 12-16 augusti kommer miljöbilen till Flen, 19-23 augusti till Katrineholm och 26-30 augusti till Vingåker. Miljöbilen tar emot farligt avfall från ditt hushåll.

Här stannar miljöbilen: Schema för höstens turer.

Till miljöbilen kan du lämna:

  • Spillolja i dunk
  • Lösningsmedel
  • Färg-, lack- och limrester
  • Syror och alkalier
  • Kemiska produkter och fotokemikalier
  • Bekämpningsmedel
  • Kvicksilverhaltigt avfall
  • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör
  • Smått elavfall

Farligt avfall från hushåll kan året om lämnas på återvinningscentralen i respektive kommun.

Tack för att du sorterar ditt farliga avfall!