Samtal till kunder om avloppsrensningserbjudande?

27 mar, 2020

VA

Vi får frågor till vår kundservice om vi ringer och erbjuder avloppsrensning till våra kunder.

Sörmland Vatten gör arbeten på ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in i huset vilket innebär att Sörmland Vatten främst spolar ledningsnätet utanför tomtgränsen.

Gör så här om du blir osäker:

  • Be om legitimation.  Vår personal kan legitimera sig med ID-handling från Sörmland Vatten så be gärna om legitimation.

  • Ring kundservice och kontrollera. Ring gärna vår kundservice om du får besök för att kontrollera identitet på personen som är hos dig.