Samtal till kunder om avloppsrensningserbjudande?

9 jan, 2020

VA

Vi får frågor till vår kundservice om vi ringer och erbjuder avloppsrensning till våra kunder.

2019-01-09

Sörmland Vatten gör arbeten på ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in i huset vilket innebär att Sörmland Vatten främst spolar ledningsnätet utanför tomtgränsen.

Gör så här om du blir osäker:

  • Be om legitimation.  Vår personal kan legitimera sig med ID-handling från Sörmland Vatten så be gärna om legitimation.

  • Ring kundservice och kontrollera. Ring gärna vår kundservice om du får besök för att kontrollera identitet på personen som är hos dig.