Samtal till kunder om spolning i fastighet

19 okt, 2020

VA

Vi på Sörmland Vatten ringer inte kunder och erbjuder spolningar inne i fastigheten.

Sörmland Vatten gör arbeten på ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), och innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in i huset vilket innebär att Sörmland Vatten främst spolar ledningsnätet utanför tomtgränsen.

Gör så här om du blir osäker:

  • Om du får besök så be om legitimation.  Vår personal kan legitimera sig med ID-handling från Sörmland Vatten så be gärna om legitimation.

  • Ring kundservice och kontrollera vad som gäller. Ring gärna vår kundservice om du får besök för att kontrollera identitet på personen som är hos dig.