Tävlingen på vår hemsida är nu avgjord

7 jan, 2020

Renhållning

Tack till dig som deltog i vår tävling med chans att vinna en Trolley Bag! Tävlingen är nu avslutad och vinnarna har kontaktats via mejl.

Under november och december månad 2019 genomförde vi en tävling på vår hemsida. Vi ställde frågan hur många kg hushållsavfall en person i genomsnitt gav upphov till under 2018. Rätt svar på frågan är 466 kg. Tävlingen är nu avslutad och vinnarna har kontaktats via mejl.

Vi vill även passa på att tacka dig som har svarat på frågan om vad du tycker om avfallshanteringen i din kommun!