Utställning förslag till rev. renhållningsordning

29 apr, 2019

Renhållning

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Flens och Katrineholms kommun ställer ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 29 april 2019 till och med 26 maj 2019. Vingåkers kommun ställer ut förslaget från 13 maj 2019 till och med 9 juni 2019. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter.

Utställning sker på följande platser:

Flen 29 april 2019 till 26 maj 2019

  • Flens kommunhus, Sveavägen 1, 642 36 Flen
  • Flens bibliotek, Drottninggatan 3, 642 37 Flen
  • www.flen.se

Katrineholm 29 april 2019 till 26 maj 2019

  • Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38, 641 30 Katrineholm
  • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, 641 30 Katrineholm
  • www.katrineholm.se

Vingåker 13 maj 2019 till 9 juni 2019

  • Vingåkers kommunhus, Parkvägen 8, Vingåker
  • Vingåkers bibliotek, Bondegatan 6, Vingåker
  • www.vingaker.se

Sörmland Vatten

  • ​Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm

Du hittar även dokumenten här.
 

Synpunkter
Synpunkter lämnar du till Sörmland Vatten via telefon, e-post, post eller besök. Inkomna synpunkter ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 26 maj 2019.

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Besöks- och postadress: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm.