Vi uppmärksammar Orange Day

25 nov, 2019

Allmänt

Vi tänder orangea lampor under FN:s 16 dagar långa kampanj mot våld mot flickor och kvinnor.

Idag den 25 november är det Orange Day, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. För att visa vårt stöd tänder vi orangea lampor under FN:s 16 dagar långa kampanj mot våld mot flickor och kvinnor.

Läs mer om Orange Day på UN Womens hemsida.