Självservice

Slamtömning

Tömning sker inom 8 dagar

Bild på en slambrunn.

Innan slambilen kommer till dig

Tömningen utförs inom 8 dagar, räknat från nästkommande vardag efter beställning. Tänk på att beställa tömning i god tid, väderförhållanden kan fördröja tömningen. Tömningar (även akut- eller paniktömningar) sker endast vardagar fram till klockan 16.00.

  • Ditt kundnummer hittar du på din faktura.
  • Date Format: DD streck MM streck ÅÅÅÅ
  • :
  • Instruktioner till förare, eventuella koder etc.

Slam

För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningen tömmas regelbundet. Det finns olika typer av slamanläggningar som slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och BDT-brunn (bad, disk och tvätt). Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Läs mer om slam
Bild på en slambil och mått som gäller för slamtömning