Självservice

Hämtning grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i kärlet för hushållsavfall. Grovavfall lämnar du på återvinningscentralen. Bor du i småhus eller fritdshus har du dessutom möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år – vår och höst.

Naturbild med träd.

Schema för hämtning av grovavfall

Datum för hämtning av grovavfall har passerat för 2021.
När datum för 2022 är fastställda kommer vi informera kring det här på hemsidan.

Hämtning av grovavfall – småhus och fritidshus

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Vill du lämna fler än sex kollin kan du beställa hämtning av dessa mot en avgift, enligt nu gällande taxa. Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Läs mer om grovavfall
Bild på grovavfall som ska hämtas.

Senaste driftinformation

2021-12-03 12:00 Vattenläckan i Flen