Självservice

Avläsning vattenmätare

lorem

Naturbild med träd.

Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren är placerad där vattnet kommer in i fastigheten. Mätningen av vattenförbrukning sker per kubikmeter (m3) och ska inte förväxlas med elförbrukningen.

  • Ditt kundnummer hittar du på din faktura.
  • Din vattenmätare anger förbrukningen i kubikmeter. Det är oftast 5 siffror och kan i vissa fall vara upp till 6 siffror.
  • Date Format: ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Mer om din vattenmätare

Att jämföra den beräknade mätarställningen på din faktura med vad mätaren faktiskt visar kan vara den första indikationen på om du har en vattenläcka, så ta för vana att jämföra detta vid varje faktura. Det kan också vara bra att regelbundet läsa av sin vattenmätare och skicka in mätarställningen till oss.

Läs mer om vattenmätare
Bild på en grundvattendamm.