Vad tycker du om ditt nya kranvatten?

Du som bor i Flens kommun och har fått nytt vatten – vi vill veta vad du tycker om ditt nya kranvatten!

Ange hur nöjd du är med ditt nya vatten på en skala från 1 till 5, där 1 är ”mindre nöjd” och 5 är ”mycket nöjd”.

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

 •   
 •   
 •   
 •   
 •