Grundvatten

Grundvatten nivåerna brukar stiga under hösten och vintern men då det är ett aktuellt ämne i hela Sverige så får vi en del frågor om hur statusen är i våra kommuner. Nedan kan du läsa hur vi ligger till i frågan per kommun.

2018-08-20
Bevattningsförbud upphävdes i alla tre kommuner den 16 augusti 2018.

Det ser förhållandevis bra ut på grundvattennivåerna i våra kommuner, även på de mindre grundvattentäkterna. Sörmland Vatten fortsätter med kontinuerliga mätningar på grundvattennivåer under hösten i alla tre kommuner.

 


2018-07-22
Flens kommun: Bevattningsförbud i Vadsbro from och med 2018-07-22 kl. 15.00.
Resten av kommunen har inget bevattningsförbud. Grundvattennivåerna är på en bra nivå.

Katrineholms kommun: Bevattningsförbud från och med 2018-06-13. Gäller tillsvidare. Följ informationen här på vår hemsida.

Vingåkers kommun: Inget bevattningsförbud. Grundvattennivåerna är på en bra nivå. I Forsby har det sjunkigt något men ingen fara än.

Så länge värmeböljan håller i sig uppmanar vi till aktsamhet med dricksvatten!


2018-07-17
Flens kommun: Inget bevattningsförbud. Grundvattennivåerna är på en bra nivå.

Katrineholms kommun: Bevattningsförbud från och med 2018-06-13. Gäller tillsvidare. Följ informationen här på vår hemsida.

Vingåkers kommun: Inget bevattningsförbud. Grundvattennivåerna är på en bra nivå. I Forsby har det sjunkigt något men ingen fara än.

Så länge värmeböljan håller i sig uppmanar vi till aktsamhet med dricksvatten!


2018-06-13

Flens kommun: Inget bevattningsförbud men vi uppmanar att vara aktsam med dricksvatten då värmeböljan håller i sig.

Katrineholms kommun: Bevattningsförbud från och med 2018-06-13. Gäller tillsvidare. Följ informationen här på vår hemsida.

Vingåkers kommun: Inget bevattningsförbud men vi uppmanar att vara aktsam med dricksvatten då värmeböljan håller i sig.


2018-06-04

Flens kommun: Bevattningsförbudet är upphävt då vi hittat orsaken till den ökade förbrukningen.  Vi uppmanar fortsättningsvis att vara aktsam med dricksvatten då värmeböljan kvarstår.

Vingåkers kommun: Vattenproduktionen går för fullt och ligger nära maxkapacitet med anledning av att varma vädret. Därför går vi nu ut med bevattningsförbud i hela kommunen. Bevattningsförbudet råder tillsvidare.


2018-05-30

Flens kommun: Tillfälligt bevattningsförbud då vi söker en vattenläcka i Sparreholms området.

Vingåkers kommun: Vattenproduktionen går för fullt och ligger nära maxkapacitet med anledning av att varma vädret. Därför går vi nu ut med bevattningsförbud i hela kommunen. Bevattningsförbudet råder tillsvidare.


2018-05-29: Grundvattennivåerna har generellt återgått till de normala.
Läs mer om grundvattennivåerna i hela Sverige på SGUs hemsida.

Flens kommun
I Flens kommun har grundvattennivåerna för Vadsbro, Bettna, Malmköping återgått till normala nivåer. Båvens vattennivå är normal.

Katrineholms kommun
I Katrineholms kommun har grundvattennivåerna för Bie, Björkvik och Äs återgått till normala nivåer. Virens vattennivå är normal.

Vingåkers kommun
I Vingåkers kommun har grundvattennivåerna för Forsby och Österåker återgått till de normala.  Tisnarens vattennivå är normal.

Dock kan det kunna komma att bli restriktioner på vattnet under senare delen av sommaren och Sörmland Vatten ombeder invånarna i Vingåkers kommun att redan nu vara aktsamma om dricksvattnet, dvs bevattningsförbud.


2017-11-02: Under sommaren har vattennivåerna för Sörmland Vattens yt- och grundvattentäkter bevakats en gång per vecka. I september kunde det konstateras att samtliga vattentäkter klarat sig bra och inget behov av restriktioner av vatten har behövts. Bevakning sker fortfarande av nivåerna men Sörmland Vatten bedömer att den största faran är över.


Senast uppdaterad 2017-07-14.
Boende i nedan nämnda orter och har kommunalt vatten uppmanas att vara extra sparsamma med dricksvattnet, exempelvis:
- avstå från att vattna gräsmattor och blommor med det kommunala dricksvattnet.

Tips! Spara regnvatten i tunnor och använd detta för att vattna i din trädgård.
- om du bor i nedan nämnda orter och har en pool du önskar att fylla, vänligen kontakta vår kundservice så hjälper vi dig 

Flens kommun

  • Malmköping, Vadsbro samt Bettna

Åtgärd som är vidtagen för att säkerställa vattennivån i sjön Båven är att Länsstyrelsen har beslutat att hålla dammluckorna vid Sibro kvarn stängda.

Katrineholms kommun

  • Inga restriktioner per idag

Vingåkers kommun

  • Forsby (Kalkbrottsvillorna) samt Österåker

Anledningen är att i ovan områden är det extra känsligt på grund av att där är det borrade/grävda brunnar.

Denna sida uppdateras minst en gång per månad.