Därför ska du spola rätt!

I toaletten ska endast det som passerat genom kroppen och toapapper spolas ner. Men varför är det så? Här förklarar vi varför det är så viktigt att du spolar rätt.

Vattenexperiment

Varför blir det stopp?

Stopp orsakas av att annat än det som passerat kroppen och toapapper spolas ner i avloppet. Toapapprets fibrer är korta och smulas sönder i vattnet och kan lätt transporteras iväg i ledningarna. Hushållspapper har längre fibrer och är gjort för att suga upp vätska utan att smulas sönder. Tvätt- och våtservetter smulas heller inte sönder i vattnet.

När papper och annat skräp som inte löser upp sig spolas ner i toaletten riskerar det att klumpa ihop sig. Risken är då stor att det blir stopp i ledningen eller i en pumpstation. Men det är inte bara fel typ av papper som skapar problem.

Vad händer när det blir stopp?

Vid ett stopp i ledningsnätet eller i en pumpstation kan avloppsvattnet inte transporteras iväg till reningsverket. När du och andra i området fortsätter att duscha, diska och spola i toaletten finns det istället risk för att avloppsvattnet trycks upp i golvbrunnar och till exempel orsakar källaröversvämning.

I en pumpstation i Bie rensas ihoptrasslat avfall bort. Våtservetter, hushållspapper och annat som inte löser upp sig i vattnet har spolats ner och orsakat stopp. 

I slutändan får du betala

Sörmland Vatten åker ut och åtgärdar stoppet i ledningsnätet eller i pumpstationen. Det är både tidskrävande och kostar onödiga pengar. Denna kostnad drabbar VA-kollektivet, vilket innebär att alla fastighetsägare som betalar för allmänt vatten och avlopp får betala. Är du hyresgäst kan denna kostnad påverka din hyra.

Om stoppet är i ledningarna som tillhör fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda stoppet. Fastighetsägaren får ta kostnaden för arbetet, vilket i slutändan kan påverka hyran för dig som hyresgäst.

Tack för att du spolar rätt!

Gör så här

1. Spola bara ner toapapper och det som har passerat genom kroppen.
2. Ha en sophink bredvid toaletten där du slänger annat skräp.

Vet du att

Vid ett avloppsstopp kan vi hitta en massa olika saker som exempelvis underkläder, blöjor, örngott, trasor och tops, vilket självklart inte ska spolas ner i avloppet.