Vatten och Avlopp

Ska du fylla din pool?

lorem

Bild på pool

Fylla poolen själv eller beställa poolfyllning

Vet du vad du ska tänka på när du ska fylla och tömma poolen? Här kan du läsa mer.

Fylla poolen själv

När du fyller poolen går det åt mycket vatten och om många fyller poolen samtidigt kan det leda till kapacitetsbrist i vattenverken.

Tänk gärna till när du fyller poolen:

  • Fyll poolen när det är dåligt väder. När det är varmt väder är det många som vattnar i trädgården, duschar, använder vattenspridare med mera. Då går vattenproduktionen på högtryck. Om vi lägger till poolfyllning kan det bli tufft att få vattnet att räcka till.
  • För att undvika att det går åt mycket vatten vid samma tillfälle ska du inte fylla poolen samtidigt som dina grannar gör det.
  • Fyll din pool i lugn takt då ett högt flöde kan göra att avlagringar i det allmänna ledningsnätet släpper, vilket innebär att grannarna i ditt område kan få missfärgat vatten. Att fylla sin pool tar lång tid så planera detta i förväg.
  • Använd gärna en trädgårdsslang men se till att slangens mynning är ovanför vattenytan under hela påfyllningen. Detta för att försäkra dig om att förorenat vatten vid tryckfall inte strömmar ut i huvudledningsnätet.

Vissa år har vi behövt utfärda bevattningsförbud, men hjälps vi alla åt att vara rädda om vattnet så minskar problemen och vi får en hållbar vattenanvändning.

Beställ poolfyllning

Har du behov av att fylla din pool med vatten kan vi hjälpa dig.

Kontakta vår kundservice för att boka en tid då vi kan leverera vatten med en tankbil. Du får då 12m3 till en fast kostnad på 2900:- inkl. moms.
Har du din fastighet längre bort än 3 mil från utgångspunkten Vingåkersvägen 18 i Katrineholm, tillkommer en timkostnad på 1000:-.

När du ska tömma din pool

Vi får många frågor från kunder om vilka råd vi kan ge till privatpersoner om var de kan göra av vattnet från sin privata pool. Här kommer några råd från Svenskt Vatten.

Tömning av vatten från privat pool i trädgården.

1. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.
Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen.

2. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

4. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Innan vattnet släpps till kommunalt nät måste medgivande inhämtas från Sörmland Vatten.